سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
بسا کس که با نیکویى بدو گرفتار گردیده است و بسا مغرور بدانکه گناهش پوشیده است ، و بسا کس که فریب خورد به سخن نیکویى که در باره او بر زبانها رود ، و خدا هیچ کس را نیازمود چون کسى که او را در زندگى مهلتى بود . [ و این گفتار پیش از این گذشت ، لیکن اینجا در آن زیادتى است سودمند . ] [نهج البلاغه]
تولید کننده انواع رنگ ترافیک

فقط تا پایان مرداد فروش ویژه آرشام رنگ برلی شهرداری های کل کشور

09123262409


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط متقی نژاد 97/5/20:: 11:7 صبح     |     () نظر